topimage
menu
ondermenu
figuur-links

ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke raadpleging en elk gebruik van voetbaluitslagen.be behelst automatisch de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden. De gebruiker verbindt er zich toe om de verzonden informatie enkel te gebruiken voor privé-doeleinden, los van enige commerciële doeleinden. De gebruiker verbindt er zich toe om de ontvangen gegevens niet over te dragen aan derden. De gebruiker kan op élk moment, zonder kosten, een einde stellen aan zijn inschrijving. De gebruiker respecteert de intellectuele eigendom van alle data eigen aan voetbaluitslagen.be. in geen enkel opzicht heeft de gebruiker het recht om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Voetbaluitslagen.be behoudt het recht om rubrieken te wijzigen, en ze eventueel te vervangen door andere, zonder dat hiervoor de toelating dient gevraagd te worden aan de gebruiker. Het tarief per ontvangen SMS bedraagt 0.80 € (BTW i). Voetbaluitslagen.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten die de gebruiker zal ontvangen. De gegevens die de gebruiker, bij inschrijving, ter beschikking stelt van .be worden opgenomen in een centraal bestand, met het oog op en direct marketing. De verwerking van deze gegevens zijn geregeld de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/92. De gebruiker heeft het recht op inzage en verbetering van de door hem ter beschikking gestelde gegevens.
Klachten of een vraag om inzage dienen schriftelijk te worden geformuleerd tov www.voetbaluitslagen.be
p.a. Offitel NV, Mieënbroekstraat 35, 3600 GENK.

Elk misbruik of oneigenlijk gebruik van data is strafbaar bij wet. Elke overtreding zal gerechterlijk vervolgd worden.
Meer info: sms@voetbaluitslagen.be

figuur-rechts
Inschrijven Uitschrijven homepage code of ethics voorwaarden.phpSanmax